Att gräva ett dike

Publiceringsdatum: 2020-dec-21 17:43:16

Lördagen den 19 december roade sig några av oss med att gräva ett dräneringsdike på parkering vid bågkyttebanan. Anledningen till diket var att det samlas vatten på några delar av parkeringen som inte rinner undan och det blir sankt och geggigt.

VAIS huvudstyrelse stod för gruset som behövdes och vi i sektionen stor för dräneringsslag och arbetsinsats. En insats där alla som deltog belönades med frisk luft och hårt arbete och ett förhoppningsvis bra slutresultat.