VAIS Bågskytte‎ > ‎

Avgifter

Nedanstående avgifter gäller under 2014 för verksamheten inom Växjö AIS Bågskyttesektion

Avgiften till Växjö AIS Bågskyttesektion är 1000 kr per år eller 500 kr per halvår. Ni kan sätta in pengarna på Plusgiro 71 33 05-1 (ange skyttens namn)
  1. I denna avgift ingår medlemskap i Växjö AIS samt fri träning
  2. För nya skyttar ingår instruktörsledd träning och utnyttjande av klubbens bågskytteutrustning
  3. Om ni vill delta i tävlingar som är sanktionerade av Svenska Bågskytteförbundet så ingår licensavgift
Vi skickar en faktura på mail eller delar ut den på träningen.
 
Vill man prova på bågskytte och inte skjutit tidigare tar vi ut en avgift på 100:- för 3 st. träningstillfällen.