Tävlingsronder‎ > ‎

3D-Skytte

Detta är numera den populäraste formen av skogsskytte.
 
Precis som i jakt- och fält, så går tävlingen utmed en bana ute i terrängen, och utmed banan ligger oftast 24 eller 30 mål som man ska skjuta på.
Skjutavstånd varierar mellan 5 meter och upp till en maxgräns. Avstånden är inte kända av skytten och detta kräver god förmåga till avståndsbedömning. Målen är i naturtrogen storlek och de är skulpturer i plast eller gummi och med hjärt- och lungzoner, som ger olika poängsättning.

På varje mål skjuter man oftast två pilar. Det beror på vad som är angivet i inbjudan till tävlingen. Två pilar är numera den svenska och internationella (WA) formen för mästerskap.

Minimiavståndet för alla mål är 5 meter (10 meter för Compound) och max avstånd är enligt tabellen nedan. Djuren är indelade i fyra avståndsklasser som har ett max- och ett minimiavstånd. Avstånden är en rekommendation, inget krav. 
Det som avgör klassningen är storleken på hjärtringen i djuret, men det är inte ett absolut mått, ett djur kan vara klassat för två intilliggande grupper. Så tipset är: Lita bara på din egen bedömning.


Beteckningar i tabellen

C - Compound
R - Recurve (fristil, med sikte)
B - Barebow (recurve utan sikte)
I - Instinktiv (jaktrecurve)
LB - Långbåge
10, 13, 16, 21, 50, 60 - åldersklass (inte nödvändigtvis din ålder!)
E - Elitklass, det är maxavstånd på respektive skjutstil. alla skyttar från 16 år kan tävla i Elit


Avstånd
 Skjutstil: Compound 
 Klass: 16 år 50 år samt Elit
 Skjutstil: LB, I, B, R 
 Klass: 16 år samt Elit

 Skjutstil: C 
 Klass: 21, 60
 Skjutstil: LB, I, B, R 
 Klass: 21, 50, 60

 13-klassen
 alla skjutstilar
 10-klassen,
 alla skjutstilar
 10-45 meter 5-30 meter 5-25 meter 5-15 meter
 
Poängberäkning per pil
 Träff Poäng
 Inre ring (om den finns)11 
 Yttre ring, "hjärta"10       
 Lunga 8
 Kropp 5


   Comments