Tävlingsronder‎ > ‎

Fältskytte

OBS: Inte uppdaterat med nya reglerna än (2014-04-01)


I fältskytte skjuter man mot 6-ringade tavlor i skog och mark. Man skjuter 3 pilar mot varje tavla. Poängen räknas på enklaste sätt – innersta gula ringen räknas som 6 poäng, yttre gula ringen 5 poäng  och därefter 4, 3, 2 ,1 poäng för de övriga – svarta - ringarna räknat inifrån och ut.

Det finns en märkt rond och en omärkt rond. På den märkta ronden står avståndet till målet på en liten skylt vid skjutplatsen och på den omärkta ronden ska man själv bedöma avståndet. Oftast är det lättare att skjuta den omärkta ronden på grund av att avstånden är kortare, även om man måste bedöma avståndet själv.

Kikare får användas fritt under tävlingen. Man får alltså titta på ett mål i kikaren innan man har skjutit på målet.

Det finns fyra storlekar av fälttavlor: 20, 40, 60 och 80 cm diameter.

De små 20 cm tavlorna sitter ihop i en karta med 12 tavlor, de kallas oftast för ett ”frimärke”. Man skjuter alltid en pil i varje tavla och man skjuter alltid i samma kolumn, t.ex. uppifrån och ned.

20 centimeters tapet

         A        C      B       D

  

A-skytt är den som står till vänster av de första två skyttarna (man skjuter alltid två och två). B-skytt är alltid den som står till höger.
C-skytt är den tredje skytten (till vänster) och D-skytt är den fjärde skytten (till höger).
I åldersklasserna 10 och 13 skjuter man nästan alltid som C- eller D-skytt.

Klass Omärkt meter Märkt, meter
10 5-7 samma
13 och LB 5-10 5, 10, 10
K16 och äldre 5-10 5, 10, 15
C + F16 och äldre 10-15 10, 15, 20

 

40 centimeters tapet

            A             B

    

            C            D

Det två första skyttarna skjuter tre pilar på de övre tavlorna. De andra två skyttarna skjuter på de nedre tavlorna.
Ibland finns det bara två tavlor, då skjuter A och C respektive B och D på samma tavlor.

Klass Omärkt meter Märkt meter
10 5-12 5-12
13 och LB 10-15 15, 15, 20
K16 och äldre 10-20 15, 20, 25
C + F16 och äldre 15-25 20, 25, 30


60 centimeters tapet

60 tapet finns det alltid bara en av på varje mål. Alla skyttar skjuter på samma mål.

Klass Omärkt meter Märkt meter
10 5-17 5 - 17
13 och LB 10-20 20, 25, 30
K16 och äldre 15-30 30, 35, 40
C + F16 och äldre 20-35 35, 40, 45

 

80 centimeters tapet

80 cm tapet finns det alltid bara en av på varje mål. Alla skyttar skjuter på samma mål.

Klass Omärkt meter Märkt meter
10 5 - 22 5 - 22
13 och LB 20-30 30, 35, 40
K16 och äldre 30-45 40, 45, 50
C + F16 och äldre 35-55 50, 55, 60


Beteckningar

C - Compound
F - Fristil recurve
K - Klassisk recurve
LB - Långbåge
10, 13, 16 - åldersklass

Comments