Växjö 3D 2019

Växjö AIS Bågskytte

inbjuder till

Växjö 3D

söndagen

den 19 Maj 2019

Tävlingsplats:

Rond:

Klasser:

Starttid:

Inskjutning:

Avgifter:

Anmälan:

Servering:

Övrigt:

Växjö AIS klubbstuga, Fylleryds friluftsområde i Växjö

WGS84: 56.886666 / 14.843044

Skyltat från väg 27 samt vid rondell, öster om Växjö centrum vid riksväg 25 / 27

Karta https://goo.gl/maps/TAJrE6dqH6R2

Nationell tävling, 24 mål - 2 pil

Alla SBF klasser, inga lag

Söndag 19 maj kl 10:00

Kl. 8:45 - 9:45

Förskottsbetalning junior och motion:

150 kr, övriga: 250 kr

Betalning på plats: junior och motion:

150 kr, övriga: 300 kr

Betalning via Plusgiro 71 33 05-1 eller

Swish nr 123 395 17 04

Glöm inte ange ange Växjö 3D och namn på klubb / skytt. Klubbvis betalning underlättar mycket för oss.

Senast söndag den 12:e maj via Arcrez:

https://www.arcrez.se/compDetails.php?compId=420

eller via e-post till vaisbagskytteanmalan@gmail.com

Vid anmälan efter sista datum uttages avgift med 50% av startavgiften

Servering med bland annat korv / mackor / kaffe / dricka

Angående anmälan: Börje Johnsson 070 - 732 50 70

Övriga frågor: Lennart Löwström 070 - 516 31 03

Meddela ankomst till sekretariatet senast 30 minuter före start

Frågor besvaras via ovanstående telefonnummer!