3D-Skytte

3D är numera den populäraste formen av skogsskytte

Precis som i jakt- och fält, så går tävlingen utmed en bana ute i terrängen, och utmed banan ligger oftast 24 eller 30 mål som man ska skjuta på.

Skjutavstånd varierar mellan 5 meter och upp till en maxgräns. Avstånden är inte kända av skytten och detta kräver god förmåga till avståndsbedömning. Målen är i naturtrogen storlek och de är skulpturer i plast eller gummi och med hjärt- och lungzoner, som ger olika poängsättning.

På varje mål skjuter man oftast två pilar. Det beror på vad som är angivet i inbjudan till tävlingen. Två pilar är numera den svenska och internationella (WA) formen för mästerskap.

Minimiavståndet för alla mål är 5 meter och maxavstånd är enligt tabellen nedan. Djuren är indelade i fyra avståndsklasser som har ett max- och ett minimiavstånd. Avstånden är en rekommendation, inget krav.

Det som avgör klassningen är storleken på hjärtringen i djuret, men det är inte ett absolut mått, ett djur kan vara klassat för två intilliggande grupper. Så tipset är: Lita bara på din egen bedömning.

Beteckningar i tabellen

C - Compound

R - Recurve (fristil, med sikte)

B - Barebow (recurve utan sikte)

I - Instinktiv (jaktrecurve)

LB - Långbåge

10, 13, 16, 21, 50, 60 - åldersklass (inte nödvändigtvis din ålder!)

E - Elitklass, det är maxavstånd på respektive skjutstil. alla skyttar från 16 år kan tävla i Elit

Avstånd

Poängberäkning per pil