Jaktskytte

En rolig form av bågskytte då man går en bana i skogen och skjuter på pappersfigurer (avbildade djurfigurer). Avståndet varierar mellan 5 och ett maxavstånd, som mest 60 meter. Alla avstånd är okända och i skjutmomentet ingår att bedöma avstånd och att träffa målet med minst en pil.

Vid jakt skjuter man tills träff i figuren eller max 3 pilar per mål. En tävling för jakt är oftast 30 mål, med maxpoängen 600. Det svåraste vid denna typ av bågskytte är att bedöma avståndet från platsen där man står och fram till figuren. En felbedömning med 2-3 meter kan göra att målet bommas.

De avbildade djuren är vad som oftast finns representerade vilt i naturen i de nordiska länderna. Bilderna är i högsta grad stiliserade och kan nästan beskrivas som "gulliga" på gränsen till naiva.

Fyra storleksklasser av djur finns som i sin tur bestämmer det maximala skjutavståndet för målet. Det är storleken på hjärtring som bestämmer maxavståndet. Varje djur har två hjärtringar, den innersta ringen används av Compound-skyttar medan alla andra skyttar använder den yttre ringen.

Poängberäkning

Endast den första träffade pilen räknas!

Korthåll har en hjärtring på 5 cm för Compound och 7.5 cm för övriga klasser

Exempelbild

Avstånd

Röd påle

5-15 meter

Avstånd

blå påle

5-15 meter

Avstånd

svart påle

5-10 meter

Avstånd

vit påle

5-7 meter

Mellanhåll. Storleken på hjärtringen är 10 cm för Compound och 15 cm för övriga klasser

Exempelbild

Avstånd

Röd påle

5-30 meter

Avstånd

blå påle

5-30 meter

Avstånd

svart påle

5-20 meter

Avstånd

vit påle

5-12 meter

Mellanhåll 2. Storleken på hjärtringen är 15 cm (Compound) och en på 22,5 cm (övriga)

Exempelbild

Avstånd

Röd påle

5-45 meter

Avstånd

blå påle

5-40 meter

Avstånd

svart påle

5-30 meter

Avstånd

vit påle

5-17 meter

Långhåll. Storleken på hjärtringen är 20 cm (Compound) och en på 30 cm (övriga)

Exempelbild

Avstånd

Röd påle

5-60 meter

Avstånd

blå påle

5-50 meter

Avstånd

svart påle

5-40 meter

Avstånd

vit påle

5-22 meter