Klubbrekord

Inomhus 12/18 meter

(Avser i huvudsak noteringar från 2005 och framåt. Äldre rekord förekommer)

Utomhus tavla

(Avser i huvudsak noteringar från 2005 och framåt. Äldre rekord förekommer)

Jakt/Fält/3D

(Avser i huvudsak noteringar från 2005 och framåt. Äldre rekord kan ev. förekomma)